sunnuntai 12. helmikuuta 2017

IPad taipuu moneksi - teknologia edistää oppimista ja sujuvoittaa koulutyötä


IPad osana oppilaan koulupäivän arkea

Isompien luokassa olemme vähitellen opetelleet Padin käyttämistä kodin ja koulun yhteydenpidossa. Läksyä on jonkin verran tullut OneNotessa tehtäväksi ja vanhemmat ovat voineet seurata sieltä, mitä oppilaat ovat koulussa opiskelleet. Vanhemmat ovat päässeet myös osallistumaan koulutehtävien tekemiseen yhdessä lasten kanssa. Kotona lapset ovat saaneet kuvata vapaa-aikaansa ja näin he ovat voineet kertoa ja jakaa toisilleen heille itselleen tärkeitä asioita. Padi on kulkenut tallentamassa koulutyötä koulun ulkopuolella mm. retkillä, kotitaloustunneilla, liikuntatunneilla luistinradalla ja uimahallissa. Kotona on laitteiden avulla päästy kokemaan koulun arkea ja näkemään oppilaiden onnistumisia. On erityisen hienoa saada jakaa näitä huippuhetkiä.

Yhtenä oppimiskokonaisuutena on opiskeltu ihmisen biologiaa, kehitystä ja historiaa yli oppiainerajojen. Mentori-Olli opetti meille GreenScreenin käyttöä ja kuvasimme yhteisen videon Afrikasta oppilaiden tekemistä aihealueista.Seiskaluokkalaisten kanssa teimme valinnaisaineiden tunneilla nuoremmille oppilaille elokuvia, joissa kuvattiin oikeaa ja väärää toimintaa. Etsimällä hassut jutut videolta pienemmät oppilaat voivat kerrata koulun sääntöjä ja miettiä oikeita toimintatapoja. Elokuvat tehtiin iMoviella ja oppilaat opettelivat myös tekemään niihin omaa musiikkia GarageBand-sovelluksella.

Lapsen motoristen taitojen tukeminen ja kehittäminen:Hienomotoristen taitojen harjoittelu on yksi tärkeä osa koulutyötämme. Kirjainmuotojen piirtäminen vaatii oppilaalta eri taitoja. Silmän ja käden yhteistyön täytyy onnistua ja muistissa tulee olla kirjaimen kuva. IPadin eri sovellukset näyttäisivät tukevan motoristen taitojen kehittymistä. Molla ABC on tällä hetkellä luokassani eniten käytetty tätä tarkoitusta vastaava sovellus. Sovelluksen avulla osa oppilaista on siirtynyt mallin päältä iPadilla kirjoittamisesta omaan tuotokseen tai paperille mallin päälle kirjoittamiseen. Selkeästi myös värittäminen on tarkempaa. Joillekin oppilaille Molla ABC on vielä liian vaativa ja silloin olemme aloittaneet harjoittelun Taaperosokkelo-sovelluksella.

Lisäksi iPadin käyttäminen itsessään tukee hienomotoriikan kehittymistä. Monesti pelkkä sormella osuminen riittää ja siten oppilas oppii huomaamaan, että tietyllä motorisella toiminnolla saa aikaiseksi koulutyön kannalta merkityksellistä. Tarkkaavaisuus voi sen sijaan karata, koska useat sovellukset toistavat samaa toimintaperiaatetta ja siten lapsi voi kyllästyä käyttämään aina samaa menetelmää. 


Kielellisen ilmaisun kehittyminen ja kokonaisten ajatusten kertominen kuvaa ja sanaa yhdistäen

IPad on mahdollistanut oppilaan omien ajatusten esille tuomisen. Oppilas, jolla ei ole puhetta tai kirjoitustaitoa, pystyy esittämään ajatuksiaan kuvien tai äänityksen kautta. Oppilaat ovat olleet hämmästyttävän kiinnostuneita omista äänityksistään, ja usein kuunneltuaan äänitteen oppilas joko toistaa saman puhuen tai korjaa puhuen omasta äänityksestään kuulemansa virheen.


Teimme eläinten talvesta pienen videon, johon oli yhdistetty omia askartelutöitä, ääntä ja kirjoitusta. OneNoteen koottiin kuvia, tekstiä ja äänityksiä. IPadilla kuvattiin video, jota muokattiin iMovien avulla. Jokainen oppilas osallistui omalla tavallaan videon tekemiseen. Osa lapsista osasi nimetä eläimiä ja osa lapsista kertoi, miten eläimet viettävät talvea.


Lapsen kommunikoinnin tukemisessa uutena keinona on ollut äänitysten käyttö silloinkin, kun oppilas osaa puhua ja kirjoittaa. Oman puheen käyttäminen yhteisissä hetkissä on osalle oppilaista haastavaa. Omien tuotosten esittely on helpompaa äänityksen avulla kuin kertoen tai lukien. Äänityksen kuunteleminenkin voi olla oppilaalle suuri kynnys ja sen ylittämisen jälkeen pystytään paremmin tukemaan omaa esittämistä puheen avulla.

Ruokailun ohjeistukseen
on helppo lisätä
 äänitetyt ohjeet.
Tästä on hyvä jatkaa
kuvien numerointiin.
OneNoteen on vaivatonta tehdä kuvasarjoja, joihin lisätään teksti tai ääni. Osalle lapsista tämä toimii hyvin tiettyjen toimintojen opettamiseen, kuten esimerkiksi pukemisen harjoitteluun tai juonellisen tarinan kirjoittamisen tueksi. Olemme tehneet OneNoten yhteistyötilaan luokkamme oman ns. blogi-sivuston. Tällä tavoin oppilaat voivat turvallisesti tutustua sosiaalisen mediaan. Jokainen oppilas kerää sinne tietoa koulustamme. Ruokalasta tehtyyn  sivuun syntyi myös kuvallinen ruokailuohjeistus äänitysten kera.
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti