torstai 15. syyskuuta 2016

Ympäristön hahmottamista, kuvaaminen osana oppimista ja sanojen tunnistamista


Kuvaaminen osana oppimista, oppilaat oppimateriaalin tekijöinä


Oppilaiden kanssa olemme nauttineet hienoista ilmoista ja olemme liikkuneet paljon lähiympäristössä. Padi on kulkenut  mukana mm. suunnistuksessa tallentamassa löydettyjä rastipaikkoja. Ympäristöopin asioita on kerrattu kuvaamalla ja tunnistamalla  kasveja ja puita. KeyNote on jo oppilaille tuttu ohjelma, joten olemme enimmäkseen käyttäneet sitä näiden esityksien tekemisessä.

Kasvien yhteyttämisestä teimme jokainen omanlaisen elokuva-animaation iMovie- ohjelmalla.
Historian opetuksessa oppilaat kuvasivat kotona omia vanhoja tavaroitaan ja sitä kautta tallensivat ja kertoivat  omaa historiaansa. Myös koulun historiaa tallennettiin kuviin. Oppilaat ovat olleet kiinnostuneita vitriinikaapeissa olevista täytetyistä eläimistä.  Ulkoilutimme niitä lähimetsässä ja otimme luontokuvia.


Oppilaiden valmiudet ja taidot ovat hyvin erilaiset, mikä tuo tietenkin haasteita opetukseen. Myös Padien käyttö on joskus  haastavaa. Osalle eri ohjelmien käyttö on tutumpaa, joskin kesäloman jälkeen niiden käyttöä on pitänyt kerrata uudelleen. Kun aikuisten apua on tarvittu paljon, on joillakin tunneilla oppilaat ovat vuorotellen tehneet aikuisen tukemana tehtäviä ja esityksiä, toisten oppilaiden tehdessä toisenlaista hommaa. Oppilaat tekevät mielellään erilaisia ja uusia juttuja ja valmiit työt esitellään ylpeinä toisille.

Ympäristön hahmottaminen ja sanojen tunnistaminen

Koulun alku on uudelle oppilaalle jännittävä asia. Lapselle, jolla on vaikeuksia kommunikoinnissa, paikan hahmottamisessa ja tarkkaavaisuuden suntaamisessa, uusi oppimisympäristö tuo yhdellä kertaa monta uutta opittavaa asiaa. Ipadien avulla voidaan harjaannuttaa lapsen kykyä havainnoida ympäristöä yhteen asiaan keskittyen.


Oppilaat tutustuivat koulun pihan leikkitelineisiin liikuntatunnilla. Ensin opettaja kuvasi kaikki telineet iPadille ja sitten oppilaat saivat katsoa omalta laitteelta yhden kuvan ja etsiä sen paikan koulun pihalta. Kun oikea teline löytyi, sai oppilas keksiä siinä omia liikkeitään. Liikkeistä otettiin kuva. Näin oppilaat kiersivät kuvasunnistuksen tapaan kaikki telineet, mutta keskittyen yhteen asiaan kerralllaan. Piha hahmottui sekä kuvan että telineellä leikkimisen avullla.


Kommunikoinnin tukeminen oli myös kuvien avulla luontevaa. IPadeille otetut kuvat siirrettiin sovellukseen, johon voi kirjoittaa ja äänittää. Kuviin lisättiin luokkakavereiden kuvat. Oppilaat nimesivät kirjoittaen kuvissa olevat oppilaat. Pitemmällä taidoissaan olevat oppilaat harjoittelivat lausetasoista kirjoittamista. Lapset, jotka olivat kielellisen kehityksen alkuvaiheilla, nimesivät kuvasta oppilaan aikuiselle, joka kirjoitti lapsen kanssa yhdessä kirjain kerrallaan oppilaan nimen. Tehtävän tarkoituksena oli oppia tunnistamaan oma nimi ja omien luokkakavereiden nimet. Kirjoittamisen jälkeen äänitettiin vielä kuviin liittyviä tekemisiä, kuten Jaakko kiikkuu. Tässäkin tehtävä automaattisesti tuki oppilaan yksilöllisiä taitoja ja siten eriyttäminen tapahtui luonnostaan.

Luokassa kävimme oppilaiden tekemät esitykset läpi yhdessä, jolloin kertasimme sekä koulun pihan telineet että oppilaiden nimet. Oleellista työskentelyssä on paalaminen uudelleen samaan asiaan ja sen työstäminen loppuun saakka. Tällöin yhdesssä aiheessa toteutuu monia ops:n osa-alueita ja oppiaineiden sisältöjä.

Samalla tavalla tutustuimme liikennemerkkeihin koulun lähiympäristössä. Oppilaat etsivät liikennemerkit valmiiksi otettujen kuvien avulla. Liikennemerkeistä otettiin kuvat ja niitä työstettiin iPadeilla koulussa. Story Creatorilla tehtiin kirja liikennemerkeistä. Sovelluksen avulla kuviin lisättiin ääni ja teksti. Tässä ympäristön hahmottamisen lisäksi opittiin tärkeimmät liikennemerkit. Osa hahmotti kuvasta kävelijän, kun taas toinen kertoi liikennemerkin olevan suojatie-niminen. Tätä voi jatkaa tekemällä videon, jossa kuvataan, kuinka liikennemerkin läheisyydessä tulee toimia.

Tähän voi käyttää useita sovelluksia. Me valitsimme Puppet Edun. ja Story Creatorin.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti