maanantai 11. huhtikuuta 2016

Go Talk ja OneNote yksilöllisen oppimateriaalin tuottamisessa.

Go Talk

Maaliskuun lopulle olimme sopineet yhteistyöstä puheterapeutin kanssa tarkoituksenamme valmistaa GoTalk-sovelluksella yksilöllistä kommunikointikuvasarjaa oppilaalle, jonka on vaikea ilmaista toiveitaan puheella ja/tai valita tekemistä vapaissa tilanteissa ja leikissä. Jotta oppilas hyötyisi mahdollisimman paljon sovelluksesta, on tärkeää, että kaikki luokan aikuiset osaavat käyttää sovellusta. Mahdollisimman johdonmukainen viestintä selkeyttää ja vahvistaa oppijan motivaatiota. Tapaaminen siirtyi kuitenkin myöhemmäksi. Palaan sen antiin tuonnempana.


Ilma-käsite on vaikea ymmärtää ilman
konkreettista mallia.

Go Talk -sovelluksella on helppo tehdä oppimateriaalia. Pelkkä teksti ei aina avaudu oppilaalle ja avuksi tarvitaan silloin kuvia. Go Talk yhdistää kuvat, tekstin ja äänen. Opetettavan aiheen voi muokata vastaamaan oppilaan oppimistasoa.

Go Talk toimii myös lukemisen harjoittelussa. Sivulle voi tehdä tavuja ja sanoja. Oppilaan tehtävänä on painamalla kuvaketta muodostaa tavuista sanoja. Kuvakkeessa olevat tavut ja sanat sovellus sanoo ääneen niitä painettaessa. Kokonaiset sanat ovat sivun oikeassa reunassa. Kun oppilas on löytänyt tavuista sanan, painaa hän vielä kokonaisen sanan kuvaketta varmistaakseen osaamisensa. Sanan kohdalla on myös kuva sanan merkityksen ymmärtämistä varten.


Tavujen yhdistämisen merkitys voi avautua
 kokeilemalla eri vaihtoehtoja.


OneNote

Tavoittena on toistaa visuaalisesti samoja
elementtejä, jotta ulkoasu olisi 
selkeä ja tuttu.

Office 365:n OneNoten käyttöä on harjoiteltu historian tunneilla. Oppilaille on luotu historian sivusto, jonne kootaan tietoa, tehtäviä ja oppilaiden omia tuotoksia kulloinkin opetettavasta aiheesta. Sivusto toimii historian oppimisympäristönä. Sivuston tekemisessä auttoi mentorimme Olli ja lisäksi saimme tukea Kamitilta. Oppikirjan rooli muuttuu tiedon yhdeksi lähteeksi, eikä yksittäinen kirja ohjaa niin paljoa toimintaa, kuin aiemmin (ks. oppikirjan roolista Digitaalisten laitteiden sujuvaa sekakäyttöä).Sisältökirjaa voi muokata oppilaalle 
sopivaksi oppimateriaaliksi.Sisältökirjastossa on tietoa aiheesta. Tätä kirjastoa voi vain opettaja muokata. Hyvänä ominaisuutena on kuvien/videoiden  ja äänitysten lisääminen tekstin yhteyteen. Oppilas, jonka lukutaito on vielä kehittymässä voi kuunnella saman tekstin äänitteestä. Lisäksi kuvat auttavat ymmärtämisessä. Sivulle on myös helppo laittaa linkkejä lisätiedoksi. Sisältökirjasto toimiikin perinteisen liitutaulun tavoin muistiinpanojen paikkana.

Oppilaat kokosivat yhdessä
 tietoa olympialaisten lajeista.
Yhteistyötilassa myös oppilaat voivat tehdä materiaalia aiheesta yhdessä. Oppilaat voivat seurata toistensa tuotoksia omalta laitteelta.
IPad on vähän kömpelö kuvien ja tekstin sijoittelussa, mutta opettaja voi tarvittaessa auttaa omalta koneeltaan.
Tehtävät on hyvä tehdä 
yksinkertaisiksi, jotta iPadillla
vastaaminen olsi helppoa.Oppilaan omalla sivulla on hänelle sopivia tehtäviä tai omia tuotoksia aiheeseen liittyen. Sivulle voi myös tehdä kotitehtäviä. Tehtävien yksilöllistäminen toteutuu erinomaisesti sähköisessä oppimisympäristössä.
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti