sunnuntai 31. tammikuuta 2016

Kielellisten taitojen tukemista, kotitehtäviä, tunteita, oppimateriaalia ja yhteistoiminnaalisuutta iPadilla

Kevätlukukausi etenee täydellä teholla ja iPadit ovat oppilailla ahkerassa käytössä. Opetus on mielenkiintoista ja olemme kokeneet niin uusia haasteita kuin onnistumisia iPadien opetuskäytössä.

Sovelluksia olemme etsineet oppilaskohtaisesti ja niiden hyötyä tarkastelemme oppilaan oppimisen kannalta. Oppilaat ovat kehittyneet iPadien omatoimisessa käyttämisessä, mutta paljon on myös vielä opittavaa. Kotitehtäviä on ollut iPadeilla ja laitteen käyttäminen kotona on sujunut mallikkaasti. Seuraavassa esittelemme nyt alkuvuoden aikana karttuneita kokemuksiamme mm. kielenkäytön rikastuttamisesta, kotitehtävien tekemisestä, ryhmätöiden tekemisestä ja oppilaiden roolista oman oppimateriaalin tuottajina


GoTalk kielenkäytön rikastuttajana

Ipadien käyttö on ollut päivittäistä. GoTalk-sovelluksen avulla olemme aloittaneet kokoamaan lapsen omia sivuja. Sivuille tallennetaan henkilökohtaisia ja/tai persoonallisia kuvia ja asioita  lapsen elämästä sekä muita tietoja lapsen mielenkiinnon kohteista. Sovelluksen avulla voidaan yhdistää kuva  ja ääni kertomukseksi. Ohjelmassa on mahdollista muuttaa kirjoitettu teksti puheeksi tai äänittää kuviin omaa puhetta, jos puheen tuottaminen oppilaalta onnistuu.

Sovellus tukee lapsia, joille puheen tuottaminen on vaikeaa. Sovelluksen avulla oppilas on voinut kertoa esimerkiksi viikonlopun kuulumisistaan kokonaisin lausein. Oppilas kirjoittaa itse lauseen ja liittää siihen sopivan kuvan aikuisen ohjauksella. Vähitellen kuvakkeiden määrä kasvaa ja siten lapselle rakentuu oma kommunikointitaulu. Sovelluksen avulla voi oppilas myös tehdä tarinoita ja siten jäsentää ajatteluaan. Kun oppii kirjoittamaan, oppii ajattelemaan. Tässä tapauksessa digitaalinen laite tukee omalla tavallaan lapsen kirjoitustaidon kehittymistä, mitä muutoin paperilla ja kynällä työskennellessä ei pääsisi tapahtumaan.
Kotitehtävät, niiden merkkaaminen ja iPadin vastuullinen käyttö

Pienimpien kanssa olemme koettaneet ottaa haltuun keinoja ja taitoa käyttää iPadia myös kotitehtävissä. Näin aluksi läksyt ovat olleet yksinkertaisia sovellusharjoitteluja, esim. Molla-Abc:n tai Little Writerin avulla kirjoittamisharjoituksia, tai jonkin oman tuotoksen (kuvan/kuvasarjan) esittelyä  tai jonkin tietyn asian kuvaamista kotona. Tavoitteena on, että lapsi itse osaisi sekä löytää läksynsä että suoriutua ainakin kohtuullisen omatoimisesti sen tekemisestä.

Kotitehtävät ovat alapalkissa kuvakkeina.
Mietimme, kuinka läksy merkittäisiin. Toimivaksi keinoksi on osoittautunut se, että iPadin alapalkki siivotaan tyhjäksi, ja sitten sinne kuljetetaan ainoastaan sen sovelluksen kuva, josta on läksyä. Kuvaketta klikkaamalla läksy siis aukeaa. Toisena sovelluskuvana alapalkissa on ollut Memo-sovelluksen kuva. Siihen olemme kirjoittaneet läksykohdan, josta läksykohdan paikka voidaan kotona vanhempien avustuksella vielä tarkistaa.

Isompien oppilaiden kanssa olemme harjoitelleet kotitehtävänä iPadilla kirjoittamista. Keynote on ollut yksi sovellus, jota olemme tässä käyttäneet. Kotitehtäviä antaessa tärkeää on miettiä ne oppilaskohtaisesti ja varmistaa, että oppilas osaa käyttää sovellusta oikein. Opetuksen kannalta oleellista kotitehtävässä on itse kirjoitustaito ei laitteen hallinta. IPad-laite on sopivan helppokäyttöinen itsenäisessä työskentelyssä. Vaikka keskitymme pilotoinnissa oppimisen tukemiseen tietoteknisten taitojen sijasta, kehittyy laspen ajattelu myös laitteen teknisen hallinnan kautta.


Emotions tunteiden ja tunnetilojen tulkitsemiseen

Kukahan kuvissa olevista lapsista on onnellinen?
Emotions-sovelluksen avulla oppilaat ovat opetelleet tunnistamaan omia ja toisten tunteita. Oppilaat saivat kolme tunnetta harjoiteltavaksi omilla ilmeillään. Kun ilme oli tunteeseen sopiva, lapsi otti itsestään iPadilla kuvan, joka siirrettiin sovellukseen. Ensin siis harjoiteltiin löytämään itsestä tunteen ulkoiset tunnusmerkit (ilme) ja sovelluksen avulla oppilaat opettelivat tunnistamaan eri tunteita kasvokuvien kautta. Sovellusta voi myös käyttää tunnetilojen kuvailuun ja kerrontaan. Mitä on tapahtunut ennen kuvan hetkeä ja mitä tapahtuu sen jälkeen?


Book Creator ja iBooks: oppilaat oman oppimateriaalin tuottajina

Book Creatorin avulla oppilaat ovat tehneet historian tunnilla äänitettyjä sarjakuvia. Käytimme valmiita historian aiheeseen liittyviä sarjakuvia. Sovellus on isommille oppilaille sopivan selkeä ja siten sitä voi käyttää omatoimisesti. Työskentely tapahtui pareittain ja äänitys tehtiin pienessä tutussa ryhmässä, jossa oppilaan ei tarvinnut jännittää puhumista. Kun sarjakuvat olivat valmiit, kuuntelimme ne yhdessä. Oppilaat, joiden voi olla vaikeaa lukea ääneen ryhmässä, saivat äänityksen avulla tuotettua selkeää puhetta. Ne oppilaat, joilla lukeminen tai puheen tuottaminen on vaikeaa äänitykseen, tekivät äänitehosteita sarjakuvien tapahtumiin. Oli hienoa seurata, miten oppilas, jolle keskittyminen on vaikeaa, tekee äänitystehtävät täsmällisesti. Samalla oppilaat saivat historiaan hyvää oppimateriaalia opetettavasta aiheesta. Opetettava asia tuli automaattisesti äänitysvaiheessa kerrattua useaan kertaan ja lopuksi kaikki kuuntelivat toistensa sarjakuvat. IPadeilla on helpoa jakaa sovelluksella tehdyt kirjat iBooksin kautta luokkakavereille idropin avulla. Oppilaat osaavat tehdä sen omatoimisesti ja näin kaikki saavat samat materiaalit käyttöönsä. Sarjakuva on helppo lukea/kuunnella läksynä kotona.

Ohjeita Book Creatorin käyttöön ja muihinkin sovelluksiin

Ryhmätyötä O365:sta hyödyntäen
Hei! Me saimme sen valmiiksi.

Office 365- sovellusten käyttöä on harjoiteltu pienin askelin. Opettajan kannalta hyviä asioita ovat oppimateriaalin jakamisen helppous ja sovellusten käyttö yksilöllisen oppimateriaalin valmistamiseen. Pohjoismaista oppilaat kokosivat taulukon yhteistyönä wordilla. Jokaisella oppilaalla oli oma maa taulukossa, jonka tietoja he etsivät ja lisäsivät taulukkoon. Oppilas pystyi seuraamaan toisten tuotoksia ja sai sitä kautta vinkkejä omiin tehtäviinsä.  Oli myös jännittävää aina odottaa, mitä toinen kirjoittaa/laittaa taulukkoon. Tämä tehtävä oli hyvä malli erityisen tuen oppilaille yhteistyöstä. Tietotekniikka mahdollistaa tasa-arvoisen yhteistyön ilman, että fyysisesti ollaan lähekkäin. Oppilaalla on oma rauha työskennellä, mutta saa silti olla osa ryhmää ja tehdä oman osuutensa tehtävästä. Tehtävä myös tukee sitä, että jokaisella on selkeä rooli ryhmässä.IPadit ovat ottaneet paikkansa luokkiemme opetusvälineenä. Ne ovat tulleet tutuiksi lapsille ja niitä käytetään päivittäin.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti