torstai 15. syyskuuta 2016

Ympäristön hahmottamista, kuvaaminen osana oppimista ja sanojen tunnistamista


Kuvaaminen osana oppimista, oppilaat oppimateriaalin tekijöinä


Oppilaiden kanssa olemme nauttineet hienoista ilmoista ja olemme liikkuneet paljon lähiympäristössä. Padi on kulkenut  mukana mm. suunnistuksessa tallentamassa löydettyjä rastipaikkoja. Ympäristöopin asioita on kerrattu kuvaamalla ja tunnistamalla  kasveja ja puita. KeyNote on jo oppilaille tuttu ohjelma, joten olemme enimmäkseen käyttäneet sitä näiden esityksien tekemisessä.

Kasvien yhteyttämisestä teimme jokainen omanlaisen elokuva-animaation iMovie- ohjelmalla.
Historian opetuksessa oppilaat kuvasivat kotona omia vanhoja tavaroitaan ja sitä kautta tallensivat ja kertoivat  omaa historiaansa. Myös koulun historiaa tallennettiin kuviin. Oppilaat ovat olleet kiinnostuneita vitriinikaapeissa olevista täytetyistä eläimistä.  Ulkoilutimme niitä lähimetsässä ja otimme luontokuvia.


Oppilaiden valmiudet ja taidot ovat hyvin erilaiset, mikä tuo tietenkin haasteita opetukseen. Myös Padien käyttö on joskus  haastavaa. Osalle eri ohjelmien käyttö on tutumpaa, joskin kesäloman jälkeen niiden käyttöä on pitänyt kerrata uudelleen. Kun aikuisten apua on tarvittu paljon, on joillakin tunneilla oppilaat ovat vuorotellen tehneet aikuisen tukemana tehtäviä ja esityksiä, toisten oppilaiden tehdessä toisenlaista hommaa. Oppilaat tekevät mielellään erilaisia ja uusia juttuja ja valmiit työt esitellään ylpeinä toisille.

Ympäristön hahmottaminen ja sanojen tunnistaminen

Koulun alku on uudelle oppilaalle jännittävä asia. Lapselle, jolla on vaikeuksia kommunikoinnissa, paikan hahmottamisessa ja tarkkaavaisuuden suntaamisessa, uusi oppimisympäristö tuo yhdellä kertaa monta uutta opittavaa asiaa. Ipadien avulla voidaan harjaannuttaa lapsen kykyä havainnoida ympäristöä yhteen asiaan keskittyen.


Oppilaat tutustuivat koulun pihan leikkitelineisiin liikuntatunnilla. Ensin opettaja kuvasi kaikki telineet iPadille ja sitten oppilaat saivat katsoa omalta laitteelta yhden kuvan ja etsiä sen paikan koulun pihalta. Kun oikea teline löytyi, sai oppilas keksiä siinä omia liikkeitään. Liikkeistä otettiin kuva. Näin oppilaat kiersivät kuvasunnistuksen tapaan kaikki telineet, mutta keskittyen yhteen asiaan kerralllaan. Piha hahmottui sekä kuvan että telineellä leikkimisen avullla.


Kommunikoinnin tukeminen oli myös kuvien avulla luontevaa. IPadeille otetut kuvat siirrettiin sovellukseen, johon voi kirjoittaa ja äänittää. Kuviin lisättiin luokkakavereiden kuvat. Oppilaat nimesivät kirjoittaen kuvissa olevat oppilaat. Pitemmällä taidoissaan olevat oppilaat harjoittelivat lausetasoista kirjoittamista. Lapset, jotka olivat kielellisen kehityksen alkuvaiheilla, nimesivät kuvasta oppilaan aikuiselle, joka kirjoitti lapsen kanssa yhdessä kirjain kerrallaan oppilaan nimen. Tehtävän tarkoituksena oli oppia tunnistamaan oma nimi ja omien luokkakavereiden nimet. Kirjoittamisen jälkeen äänitettiin vielä kuviin liittyviä tekemisiä, kuten Jaakko kiikkuu. Tässäkin tehtävä automaattisesti tuki oppilaan yksilöllisiä taitoja ja siten eriyttäminen tapahtui luonnostaan.

Luokassa kävimme oppilaiden tekemät esitykset läpi yhdessä, jolloin kertasimme sekä koulun pihan telineet että oppilaiden nimet. Oleellista työskentelyssä on paalaminen uudelleen samaan asiaan ja sen työstäminen loppuun saakka. Tällöin yhdesssä aiheessa toteutuu monia ops:n osa-alueita ja oppiaineiden sisältöjä.

Samalla tavalla tutustuimme liikennemerkkeihin koulun lähiympäristössä. Oppilaat etsivät liikennemerkit valmiiksi otettujen kuvien avulla. Liikennemerkeistä otettiin kuvat ja niitä työstettiin iPadeilla koulussa. Story Creatorilla tehtiin kirja liikennemerkeistä. Sovelluksen avulla kuviin lisättiin ääni ja teksti. Tässä ympäristön hahmottamisen lisäksi opittiin tärkeimmät liikennemerkit. Osa hahmotti kuvasta kävelijän, kun taas toinen kertoi liikennemerkin olevan suojatie-niminen. Tätä voi jatkaa tekemällä videon, jossa kuvataan, kuinka liikennemerkin läheisyydessä tulee toimia.

Tähän voi käyttää useita sovelluksia. Me valitsimme Puppet Edun. ja Story Creatorin.sunnuntai 29. toukokuuta 2016

Animaation tekemistä, ohjausta ja Sway:n kokeilua


Animaatio
Halusimme kokeilla pienten
kanssa animaatiota. Asiaa oli lähestytty keskustelemalla, rakentelemalla ja kehittelemällä äidinkielen, kuvaamataidon, käsityön ja matematiikan tuokioihin integroituvaa miljöötä. Olimme päättäneet laittaa animaation aiheeksi ja nimeksi Parkkitalon avajaiset. Työskennellessämme yhteistyössä koko ryhmän kanssa olimme ylittäneet ajattelun tasolla  monia kynnyksiä ja ratkaisseet eteen tulleita käytännön pulmia ja ongelmia.

Kevään viimeisellä Olli-mentorin tunnilla sitten kuvasimme animaatioelokuvan Parkkitalon avajaiset. Huvittavaa oli, että vaikka aiheeseen oli käytetty kohtuullisen paljon intensiivistä työskentelyä, niin lopputulos sitten olikin muutaman sekunnin mittainen :). Tekijät olivat ylpeitä työstään.

Tästä opimme taas, että tärkeintä ei usein olekaan se maaliin tuleminen, vaan matkalla olo! :)
GoTalk-sovellus
Erityishuoltopoliklinikan puheterapeutti ja kommunikaatio-ohjaaja kävivät opastamassa luokan aikuisia sovelluksen käytössä. Tavoitteena on vahvistaa kaikkien lapsen kanssa työskentelevien aikuisten taitoja tukea kommunikointia ja vuorovaikutustaitoja sellaisen lapsen, joka ei kykene siihen ilman apua. Kun kaikki lapsen kanssa työskentelevät aikuiset osaavat käyttää lapsen käyttämiä sovelluksia, sitoutuminen vahvistaa oppimista ja työkalun mielekkyyttä. Jokainen aikuinen osaa nopeasti tehdä lapsen puhetta tukevan sivun sovellukseen, ja tällä tavalla vahvistaa lapsen kertomisen taitoja ja osallisuutta. Yhteistyö tuottaa hyvää tulosta.


Sway
Kevään etenemistä kuvasimme Office 365:n Sway:n avulla. Mentorimme Olli opasti käytössä. Tutkimme luontoa sekä netin, kirjan että konkreettisesti lähiympäristössä retkeilyn avulla. Sway:n esitystä tekemällä oppilaat kertasivat opetettavan asian useasti:
  1. Ensin etsittiin luonnosta kohde, joka kuvattiin. 
  2. Luokassa kuvia työstettiin ja liitettiin sovellukseen. 
  3. Lopuksi kuviin lisättiin tekstiä. 
  4. Esitykset oli helppo katsoa yhdessä ja myös silloin kerrattiin opetettavat asiat uudelleen.
Kertaaminen on tärkeä oppimista vahvistava keino. Kertaamisen ongelmana on usein kyllästyminen saman asian toistamiseen. Sway:n käytössä kertaaminen tapahtui aina vähän erilaisen tehtävän kautta ja siten myös mielenkiinto säilyi opettavassa asiassa. Kuin huomaamatta asiat toistettiin useaan kertaan.

Keväinen luonto tarjoaa ihmeteltävää.
Lukuvuoden aikana olemme oppineet käytämään Ipadia erilaisissa oppimiseen liittyvissä tilanteissa. Yksi selkeä oppilailla kehittynyt taito on tiedon etsiminen. Aiheesta osataan poimia hakusana, jolla tietoa voi etsiä. Toki luotettavan ja sopivan tiedon käyttäminen on edelleen haasteellista, mutta käsitteiden hallinta on jo hyvää.Aurinkoista kesälomaa kaikille!


sunnuntai 8. toukokuuta 2016

Oman toiminnan sanallistaminen ja ohjelmoinnin alkeita

Oman toiminnan ohjaus


Oppilaan voi olla vaikeaa sanallistaa omaa toimintaansa puhuen. Puhe helpottaa lapsen kykyä ohjata toimintaansa. Kun lapsen on vaikea suoraan kertoa omaa toimintaansa, on sitä hyvä harjoitella selkeiden kuvasarjojen avulla. Tällöin oma toiminta ei vie tarkkaavaisuutta ja puhuminen on pääasia.
Puppet Edu  ohjeistaa aamutoimissa.
Oppilaat ovat harjoitelleet tätä iPadin Puppet Edu sovelluksella. Sovellukseen voidaan siirtää tai kuvata kuvia, joihin voidaan äänittää tarvittava ohjeistus. Oppilaat tekivät ohjeistuksen aamutoimista. Sovellus tekee kuvista ja äänestä videon, jota lapsen on helppo katsoa. Sovelluksella on tarkoitus opettaa oppilaille oman puheen kautta tapahtuvaa ohjeistamista niin, että
oppilas osaisi vähitellen ilman kuvia tai sovellusta käyttää puhetta toimintansa ohjeistamiseen. Ääneen ohjeistamisesta lapsi siirtyy vähitellen ohjaamaan sisäisen puheen avulla toimintaansa.
Mahdolliset "jumiutumiset" toiminnassa jäävät
vähemmälle ja toiminta sujuvoituu.

Soveluksella on näppärä tehdä myös yleisiä ohjeistuksia
sellaisia toimintoja varten, mitkä ovat lapselle vaikeita ymmärtää tai
lapsen yleinen päivän struktuuri vaatii jäntevää ohjeistusta.


Itse tekemällä oppii.
Samaan käyttötarkoitukseen soveltuvat monet muutkin sovellukset, kuten Story Creator. Hampaiden hoitoa varten oppilaat tekivät kyseisellä sovelluksella omat ohjekirjaset. Samaan aiheeseen liittyen teimme myös wordin avulla julisteet opastamaan hampaiden hoitoa.
Tekniikka ei suinkaan vähennä 
kädentaitoja vaan monipuolistaa niitä.

Ohjelmoinnin alkeita

Värit auttavat hahmottamisessa.
Kuinka saada hahmo liikkumaan ja kertomaan haluttuja asioita? Tähän kysymykseen löysimme vastauksen Scratch Jr:lla. Aiheena oli oma koulu, josta oppilaat valitsivat kukin oman mieluisan paikan. Tämä paikka kuvattiin sovelluksen taustakuvaksi ja siihen oppilaat lisäsivät oman hahmonsa sovelluksesta. Hahmon ja taustan valitsemisen jälkeen alkoi käskyjen antaminen hahmolle. Tarkoituksena oli, että hahmo esittelee paikan kiertäen tilaa ja kertoen joko kirjoitetusti tai äänittäen paikasta.
Sovelluksen käyttö on aika selkeää, mutta monet oppilaat tarvitsivat 
silti aikuisen ohjausta tekemisessä. Tekeminen olikin hyvä jaksottaa 
pieniin pätkiin ja lisätä toimintoja vähitellen, jotta oppilaiden 
keskittyminen ja oppiminen olisi tehokasta. 

Rekku taitaa pitää liikunnasta.
Tuotosta tärkeämpää tässä oli itse tekeminen. Sovelluksen avulla oppilaat joutuivat hahmottamaan eri suuntia ja etäisyyksiä. Lisäksi käskyt piti osata laittaa tietyssä järjestyksessä. Sovelluksen käyttöä helpottaa käskyjen värit, jotka auttavat hahmottamaan kokonaisuutta. Aluksi oppilaat saivat vapaasti kokeilla eri toimintoja, jotta niiden käyttäminen varmistuisi. Jos haluaa tästä parhaimman hyödyn oppimiseen, kannattaa sovellusta käyttää useasti, jotta sen hallinta tulisi oppilaille mahdollisimman helpoksi ja siten keskittyminen itse ohjelmointiin paranisi.


maanantai 11. huhtikuuta 2016

Go Talk ja OneNote yksilöllisen oppimateriaalin tuottamisessa.

Go Talk

Maaliskuun lopulle olimme sopineet yhteistyöstä puheterapeutin kanssa tarkoituksenamme valmistaa GoTalk-sovelluksella yksilöllistä kommunikointikuvasarjaa oppilaalle, jonka on vaikea ilmaista toiveitaan puheella ja/tai valita tekemistä vapaissa tilanteissa ja leikissä. Jotta oppilas hyötyisi mahdollisimman paljon sovelluksesta, on tärkeää, että kaikki luokan aikuiset osaavat käyttää sovellusta. Mahdollisimman johdonmukainen viestintä selkeyttää ja vahvistaa oppijan motivaatiota. Tapaaminen siirtyi kuitenkin myöhemmäksi. Palaan sen antiin tuonnempana.


Ilma-käsite on vaikea ymmärtää ilman
konkreettista mallia.

Go Talk -sovelluksella on helppo tehdä oppimateriaalia. Pelkkä teksti ei aina avaudu oppilaalle ja avuksi tarvitaan silloin kuvia. Go Talk yhdistää kuvat, tekstin ja äänen. Opetettavan aiheen voi muokata vastaamaan oppilaan oppimistasoa.

Go Talk toimii myös lukemisen harjoittelussa. Sivulle voi tehdä tavuja ja sanoja. Oppilaan tehtävänä on painamalla kuvaketta muodostaa tavuista sanoja. Kuvakkeessa olevat tavut ja sanat sovellus sanoo ääneen niitä painettaessa. Kokonaiset sanat ovat sivun oikeassa reunassa. Kun oppilas on löytänyt tavuista sanan, painaa hän vielä kokonaisen sanan kuvaketta varmistaakseen osaamisensa. Sanan kohdalla on myös kuva sanan merkityksen ymmärtämistä varten.


Tavujen yhdistämisen merkitys voi avautua
 kokeilemalla eri vaihtoehtoja.


OneNote

Tavoittena on toistaa visuaalisesti samoja
elementtejä, jotta ulkoasu olisi 
selkeä ja tuttu.

Office 365:n OneNoten käyttöä on harjoiteltu historian tunneilla. Oppilaille on luotu historian sivusto, jonne kootaan tietoa, tehtäviä ja oppilaiden omia tuotoksia kulloinkin opetettavasta aiheesta. Sivusto toimii historian oppimisympäristönä. Sivuston tekemisessä auttoi mentorimme Olli ja lisäksi saimme tukea Kamitilta. Oppikirjan rooli muuttuu tiedon yhdeksi lähteeksi, eikä yksittäinen kirja ohjaa niin paljoa toimintaa, kuin aiemmin (ks. oppikirjan roolista Digitaalisten laitteiden sujuvaa sekakäyttöä).Sisältökirjaa voi muokata oppilaalle 
sopivaksi oppimateriaaliksi.Sisältökirjastossa on tietoa aiheesta. Tätä kirjastoa voi vain opettaja muokata. Hyvänä ominaisuutena on kuvien/videoiden  ja äänitysten lisääminen tekstin yhteyteen. Oppilas, jonka lukutaito on vielä kehittymässä voi kuunnella saman tekstin äänitteestä. Lisäksi kuvat auttavat ymmärtämisessä. Sivulle on myös helppo laittaa linkkejä lisätiedoksi. Sisältökirjasto toimiikin perinteisen liitutaulun tavoin muistiinpanojen paikkana.

Oppilaat kokosivat yhdessä
 tietoa olympialaisten lajeista.
Yhteistyötilassa myös oppilaat voivat tehdä materiaalia aiheesta yhdessä. Oppilaat voivat seurata toistensa tuotoksia omalta laitteelta.
IPad on vähän kömpelö kuvien ja tekstin sijoittelussa, mutta opettaja voi tarvittaessa auttaa omalta koneeltaan.
Tehtävät on hyvä tehdä 
yksinkertaisiksi, jotta iPadillla
vastaaminen olsi helppoa.Oppilaan omalla sivulla on hänelle sopivia tehtäviä tai omia tuotoksia aiheeseen liittyen. Sivulle voi myös tehdä kotitehtäviä. Tehtävien yksilöllistäminen toteutuu erinomaisesti sähköisessä oppimisympäristössä.
lauantai 5. maaliskuuta 2016

Mitä olemme saavuttaneet tähän mennessä iPadien kanssa opetuksessa?

Tässä blogitekstissä arvioidaan, miten iPadit ovat tukeneet tähän saakka erityistä tukea tarvitsevien lasten oppimista ja opetukselle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Olemme hyödyntäneet iPadeja sekä erilaisia appseja opetuksessa nyt reilun puolen vuoden ajan ja kokemukset ovat olleet erittäin hyvät.

Päivittäin koulutyössä toteutettua toimintaa kuvaava esitys pidettiin Kajaanin ICT-pedagogisen toimintakulttuurin kehittämishankkeen TVT-mentoreiden ja TVT-pilottiluokkien yhteisessä kokouksessa 3.3.2016. Esitys avautuu alla olevasta linkistä.
 Auttoikohan iPad myös runoilija Leinoa? 

Tästä pääset katsomaan esitystä iPad oppimisen tukena.


sunnuntai 31. tammikuuta 2016

Kielellisten taitojen tukemista, kotitehtäviä, tunteita, oppimateriaalia ja yhteistoiminnaalisuutta iPadilla

Kevätlukukausi etenee täydellä teholla ja iPadit ovat oppilailla ahkerassa käytössä. Opetus on mielenkiintoista ja olemme kokeneet niin uusia haasteita kuin onnistumisia iPadien opetuskäytössä.

Sovelluksia olemme etsineet oppilaskohtaisesti ja niiden hyötyä tarkastelemme oppilaan oppimisen kannalta. Oppilaat ovat kehittyneet iPadien omatoimisessa käyttämisessä, mutta paljon on myös vielä opittavaa. Kotitehtäviä on ollut iPadeilla ja laitteen käyttäminen kotona on sujunut mallikkaasti. Seuraavassa esittelemme nyt alkuvuoden aikana karttuneita kokemuksiamme mm. kielenkäytön rikastuttamisesta, kotitehtävien tekemisestä, ryhmätöiden tekemisestä ja oppilaiden roolista oman oppimateriaalin tuottajina


GoTalk kielenkäytön rikastuttajana

Ipadien käyttö on ollut päivittäistä. GoTalk-sovelluksen avulla olemme aloittaneet kokoamaan lapsen omia sivuja. Sivuille tallennetaan henkilökohtaisia ja/tai persoonallisia kuvia ja asioita  lapsen elämästä sekä muita tietoja lapsen mielenkiinnon kohteista. Sovelluksen avulla voidaan yhdistää kuva  ja ääni kertomukseksi. Ohjelmassa on mahdollista muuttaa kirjoitettu teksti puheeksi tai äänittää kuviin omaa puhetta, jos puheen tuottaminen oppilaalta onnistuu.

Sovellus tukee lapsia, joille puheen tuottaminen on vaikeaa. Sovelluksen avulla oppilas on voinut kertoa esimerkiksi viikonlopun kuulumisistaan kokonaisin lausein. Oppilas kirjoittaa itse lauseen ja liittää siihen sopivan kuvan aikuisen ohjauksella. Vähitellen kuvakkeiden määrä kasvaa ja siten lapselle rakentuu oma kommunikointitaulu. Sovelluksen avulla voi oppilas myös tehdä tarinoita ja siten jäsentää ajatteluaan. Kun oppii kirjoittamaan, oppii ajattelemaan. Tässä tapauksessa digitaalinen laite tukee omalla tavallaan lapsen kirjoitustaidon kehittymistä, mitä muutoin paperilla ja kynällä työskennellessä ei pääsisi tapahtumaan.
Kotitehtävät, niiden merkkaaminen ja iPadin vastuullinen käyttö

Pienimpien kanssa olemme koettaneet ottaa haltuun keinoja ja taitoa käyttää iPadia myös kotitehtävissä. Näin aluksi läksyt ovat olleet yksinkertaisia sovellusharjoitteluja, esim. Molla-Abc:n tai Little Writerin avulla kirjoittamisharjoituksia, tai jonkin oman tuotoksen (kuvan/kuvasarjan) esittelyä  tai jonkin tietyn asian kuvaamista kotona. Tavoitteena on, että lapsi itse osaisi sekä löytää läksynsä että suoriutua ainakin kohtuullisen omatoimisesti sen tekemisestä.

Kotitehtävät ovat alapalkissa kuvakkeina.
Mietimme, kuinka läksy merkittäisiin. Toimivaksi keinoksi on osoittautunut se, että iPadin alapalkki siivotaan tyhjäksi, ja sitten sinne kuljetetaan ainoastaan sen sovelluksen kuva, josta on läksyä. Kuvaketta klikkaamalla läksy siis aukeaa. Toisena sovelluskuvana alapalkissa on ollut Memo-sovelluksen kuva. Siihen olemme kirjoittaneet läksykohdan, josta läksykohdan paikka voidaan kotona vanhempien avustuksella vielä tarkistaa.

Isompien oppilaiden kanssa olemme harjoitelleet kotitehtävänä iPadilla kirjoittamista. Keynote on ollut yksi sovellus, jota olemme tässä käyttäneet. Kotitehtäviä antaessa tärkeää on miettiä ne oppilaskohtaisesti ja varmistaa, että oppilas osaa käyttää sovellusta oikein. Opetuksen kannalta oleellista kotitehtävässä on itse kirjoitustaito ei laitteen hallinta. IPad-laite on sopivan helppokäyttöinen itsenäisessä työskentelyssä. Vaikka keskitymme pilotoinnissa oppimisen tukemiseen tietoteknisten taitojen sijasta, kehittyy laspen ajattelu myös laitteen teknisen hallinnan kautta.


Emotions tunteiden ja tunnetilojen tulkitsemiseen

Kukahan kuvissa olevista lapsista on onnellinen?
Emotions-sovelluksen avulla oppilaat ovat opetelleet tunnistamaan omia ja toisten tunteita. Oppilaat saivat kolme tunnetta harjoiteltavaksi omilla ilmeillään. Kun ilme oli tunteeseen sopiva, lapsi otti itsestään iPadilla kuvan, joka siirrettiin sovellukseen. Ensin siis harjoiteltiin löytämään itsestä tunteen ulkoiset tunnusmerkit (ilme) ja sovelluksen avulla oppilaat opettelivat tunnistamaan eri tunteita kasvokuvien kautta. Sovellusta voi myös käyttää tunnetilojen kuvailuun ja kerrontaan. Mitä on tapahtunut ennen kuvan hetkeä ja mitä tapahtuu sen jälkeen?


Book Creator ja iBooks: oppilaat oman oppimateriaalin tuottajina

Book Creatorin avulla oppilaat ovat tehneet historian tunnilla äänitettyjä sarjakuvia. Käytimme valmiita historian aiheeseen liittyviä sarjakuvia. Sovellus on isommille oppilaille sopivan selkeä ja siten sitä voi käyttää omatoimisesti. Työskentely tapahtui pareittain ja äänitys tehtiin pienessä tutussa ryhmässä, jossa oppilaan ei tarvinnut jännittää puhumista. Kun sarjakuvat olivat valmiit, kuuntelimme ne yhdessä. Oppilaat, joiden voi olla vaikeaa lukea ääneen ryhmässä, saivat äänityksen avulla tuotettua selkeää puhetta. Ne oppilaat, joilla lukeminen tai puheen tuottaminen on vaikeaa äänitykseen, tekivät äänitehosteita sarjakuvien tapahtumiin. Oli hienoa seurata, miten oppilas, jolle keskittyminen on vaikeaa, tekee äänitystehtävät täsmällisesti. Samalla oppilaat saivat historiaan hyvää oppimateriaalia opetettavasta aiheesta. Opetettava asia tuli automaattisesti äänitysvaiheessa kerrattua useaan kertaan ja lopuksi kaikki kuuntelivat toistensa sarjakuvat. IPadeilla on helpoa jakaa sovelluksella tehdyt kirjat iBooksin kautta luokkakavereille idropin avulla. Oppilaat osaavat tehdä sen omatoimisesti ja näin kaikki saavat samat materiaalit käyttöönsä. Sarjakuva on helppo lukea/kuunnella läksynä kotona.

Ohjeita Book Creatorin käyttöön ja muihinkin sovelluksiin

Ryhmätyötä O365:sta hyödyntäen
Hei! Me saimme sen valmiiksi.

Office 365- sovellusten käyttöä on harjoiteltu pienin askelin. Opettajan kannalta hyviä asioita ovat oppimateriaalin jakamisen helppous ja sovellusten käyttö yksilöllisen oppimateriaalin valmistamiseen. Pohjoismaista oppilaat kokosivat taulukon yhteistyönä wordilla. Jokaisella oppilaalla oli oma maa taulukossa, jonka tietoja he etsivät ja lisäsivät taulukkoon. Oppilas pystyi seuraamaan toisten tuotoksia ja sai sitä kautta vinkkejä omiin tehtäviinsä.  Oli myös jännittävää aina odottaa, mitä toinen kirjoittaa/laittaa taulukkoon. Tämä tehtävä oli hyvä malli erityisen tuen oppilaille yhteistyöstä. Tietotekniikka mahdollistaa tasa-arvoisen yhteistyön ilman, että fyysisesti ollaan lähekkäin. Oppilaalla on oma rauha työskennellä, mutta saa silti olla osa ryhmää ja tehdä oman osuutensa tehtävästä. Tehtävä myös tukee sitä, että jokaisella on selkeä rooli ryhmässä.IPadit ovat ottaneet paikkansa luokkiemme opetusvälineenä. Ne ovat tulleet tutuiksi lapsille ja niitä käytetään päivittäin.