keskiviikko 2. joulukuuta 2015

Mitä olemme tehneet?


Olemme harjoitelleet iPadien käyttöä ja perustoimintoja. Tavoitteenamme on oppia käyttämään iPadia ohjatusti, vähitellen itsenäisesti oppimistuokioissa - ja lopulta ryhmän jokaisen oppilaan yksilöllisenä oppimisvälineenä.

Harjoittelemme iPadien avulla kuvaamista ja videoiden tekemistä. Olemme kuvanneet omia tuotoksiamme eri tilanteissa ja eri oppiaineiden tunneilla. Oppilaat ovat hakeneet tietoa käsillä olevista aiheista ja teemoista ja esittäneet niitä sitten toisilleen yhteistoiminnallisesti. 

Käyttämiämme sovelluksia:

MollaABC hienomotoriikan harjoitteluun (video)
Calculator numeroiden tekemisen harjoitteluun (video)


KidsCalculator: helmitaulunomainen sovellus lukumäärän ja numeron vastaavuudesta harjoitteluun

Matikkaa 3-6 vuotiaille: luokitteluharjoituksia

AutismIHelp; eri sovelluksia käsitteiden harjoittelemiseen

Puppet edu: kuvan kuvaaminen ja siihen oman mielikuvituksen mukaisesti kertoen äänittäminen --> tarinan tekeminen

SketchBook: piirtäminen, värittäminen

Kamera -toiminto: Luovan ilmaisun tuokioissa esiintymisten kuvaaminen videolle
Kuvien  ottaminen strukturointiapuna: paikat, henkilöt, tehtävätYhteistyö kotien kanssa:

Järjestimme vanhempainillan, jossa keskustelimme vanhempien kanssa siitä, mitä olemme laitteilla tehneet, mitä aiomme niiden kanssa tulevaisuudessa tehdä, ja millaisia asioita vanhemmilla oli mielessään laitteiden käyttöön liittyen. Vanhemmilta saimme hyviä ideoita ja tässä poimintoja niistä.
  • IPadien käyttö reissuvihkon korvaajina kiinnosti. IPadilla voitaisiin viestittää lapsen koulupäivän sisällöstä ja kotitapahtumista kirjoitetun tekstin ja kuvien ja äänitysten avulla. Tällä tavalla laite auttaisi kommunikoinnissa sellaisiakin oppilaita, jotka eivät pysty kertomaan hyvin tai edes auttavasti itselleen tärkeistä asioista.
  • Kuvallisen ja strukturoidun viikkolukujärjestyksen jakaminen iPadien avulla kotona luettavaksi. Tavoitteena se, että myös lapset itse osaavat katsoa lukujärjestyksen iPadeiltaan.

Valmistimme jokaiselle oppilaalle omaa iPadia varten suojapussin, joka suojaa iPadia sitten, kun sitä aletaan kuljettaa kotona (kuva pusseista).


Tärkeitä huomioita:

Jokaiselle oppilaalle omat henkilökohtaiset kuulokkeet ovat tarpeelliset, oikeastaan välttämättömät. Jokainen oppilas työskentelee oman yksilöllisen ohjelman parissa,  ja sovelluksissa on yleensä aina interaktiivista ääntä. Monen sovelluksen, ja oikeastaan yhdenkin sovelluksen äänet häiritsevät yleistä työrauhaa ja keskittymistä.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti