torstai 10. joulukuuta 2015

Koulutusta ja tukea iPadin käyttöön - sopivia sovelluksia etsimässä

Tekninen tietämyksemme ja taitomme eivät olleet pilottihankkeen alkaessa kovinkaan laajat. Hankkeemme tavoitteena oleva iPadin käyttö arjen hallinnan ja oppimisen välineenä onkin lähtökohtaisesti eri asia kuin tietoteknisesti laaja osaaminen. Opimme yhtä lailla uusia asioita, niin oppilaat kuin opettajatkin.


Mentorointa ja tarinointia

Olemme saaneet paljon tukea hankkeemme pedagogiselta mentorilta Ollilta (Kajaanin mentorisivusto), joka on käynyt ohjaamassa meitä luokissamme syksyn aikana kaksi kertaa. Olemme keskustelleet ja sopineet hänen kanssaan ennakolta niistä asioista ja sovellusten tarpeista, joita tarvitsisimme ja haluaisimme oppia käyttämään. Keskustelujemme perusteella olemme suunnitelleet mentoripäivien sisällön. Olli on ohjannut meitä luokassa 'kädestä pitäen' niiden käytössä. Lisäksi hän on esitellyt meille muita sovelluksia, joista on arvellut meidän luokkiemme oppilaiden hyötyvän. Sovellusten määrä on valtava, ja periaatteessa meillä on ollut ennemminkin karsimisen ongelma kuin pula mahdollisista oppimissovelluksista. Tutustuminen sovelluksiin ja niistä hyvien valitsemiseen kuluisi ilman apua tuskastuttavan paljon aikaa, joten Ollin apu meille on ollut verratonta. Mentorointi jatkuu kevätlukukaudella noin kerran kuukaudessa. Kiitos Olli!

Käytimme tarinan kertomiseen Puppet Edu -sovellusta. Mentori-Olli auttoi sovelluksen käytössä. Vaikka lapsi ei osaa vielä lukea, hän pystyy kuvien avulla kertomaan tarinan ja hahmottamaan kerronan avulla asiakokonaisuuksia. Tämä on tärkeä kielellisen hahmottamisen tuki lapselle ja tukee ajattelun kehittymistä. Alla olevassa videossa on esimerkki oppilaan kerronnasta.

Teimme Ollin opastuksella iMotionin ja iMovien avulla animaatiot aiheesta ystävä. Jotta sovellusten hyöty saadaan mahdollisimman hyvin käyttöön, on asiantuntijan neuvot ja ohjaus tarpeen. Tällöin myös lasten ohjaus on sujuvaa ja oppilaille muodostuu selkeä kuva annetusta tehtävästä.

Kamitointia

Kamitin puolesta olemme saaneet tietoteknistä apua. Heidän kauttaan saimme oppilaidemme käyttöön iPadit, ja he ovat auttaneet meitä sähköpostitilien luomisessa oppilaille ja muissa teknisissä asioissa nopeasti ja asiantuntevasti. Olemme voineet konsultoida heidän kanssaan kaikista pulmista, joita eteemme on tullut. Kiitos siitä.


... ja koulutusta 

Tänään olimme Autismin kirjo + tietotekniikka -koulutuksessa. Olimme ilmoittautuneet siihen jo aikaisin syksyllä. Koulutus oli innostava. IPadien ominaisuudet yksilölliseen ja persoonalliseen opetusmateriaalin käyttöön ja soveltamiseen ovat todella monipuoliset. Opettelimme uusia käyttömahdollisuuksia:
  • Viikkokalenterin tekoa MemoAssist - sovelluksen avulla - harmi, ettei tämän sovelluksen avulla voi jakaa viikkotiedotetta luokan kaikille oppilaille opettajan koneelta... siihen täytyy löytää jokin toinen keino 
  • tunnetaitojen harjoittelemista oppilaiden tarpeita vastaaviksi muokattujen sisältöjen avulla sovelluksina Emotions ja Aba Flash Cards & Games - Emotions. 
  • Book Creatorin ja Story Creatorin avulla on mahdollista luoda kuvakirjoja, äänittää niitä, ja muokata niitä prosessinomaisesti uudelleen. 
  • ISequensis Lite on hyvä sovellus sarjoittamiseen ja tapahtumien loogisen aikajärjestyksen harjoittelemiseen. 
  • Kommunikointisovelluksista esiteltiin mm. ChatAble ja Predictable. 
  • Papunetin Papurin avulla harjoiteltiin toimintaohjeiden laatimista.
Nyt vain hyvät neuvot ja ideat kokeiltavaksi opetuskäyttöön.keskiviikko 2. joulukuuta 2015

Mitä olemme tehneet?


Olemme harjoitelleet iPadien käyttöä ja perustoimintoja. Tavoitteenamme on oppia käyttämään iPadia ohjatusti, vähitellen itsenäisesti oppimistuokioissa - ja lopulta ryhmän jokaisen oppilaan yksilöllisenä oppimisvälineenä.

Harjoittelemme iPadien avulla kuvaamista ja videoiden tekemistä. Olemme kuvanneet omia tuotoksiamme eri tilanteissa ja eri oppiaineiden tunneilla. Oppilaat ovat hakeneet tietoa käsillä olevista aiheista ja teemoista ja esittäneet niitä sitten toisilleen yhteistoiminnallisesti. 

Käyttämiämme sovelluksia:

MollaABC hienomotoriikan harjoitteluun (video)
Calculator numeroiden tekemisen harjoitteluun (video)


KidsCalculator: helmitaulunomainen sovellus lukumäärän ja numeron vastaavuudesta harjoitteluun

Matikkaa 3-6 vuotiaille: luokitteluharjoituksia

AutismIHelp; eri sovelluksia käsitteiden harjoittelemiseen

Puppet edu: kuvan kuvaaminen ja siihen oman mielikuvituksen mukaisesti kertoen äänittäminen --> tarinan tekeminen

SketchBook: piirtäminen, värittäminen

Kamera -toiminto: Luovan ilmaisun tuokioissa esiintymisten kuvaaminen videolle
Kuvien  ottaminen strukturointiapuna: paikat, henkilöt, tehtävätYhteistyö kotien kanssa:

Järjestimme vanhempainillan, jossa keskustelimme vanhempien kanssa siitä, mitä olemme laitteilla tehneet, mitä aiomme niiden kanssa tulevaisuudessa tehdä, ja millaisia asioita vanhemmilla oli mielessään laitteiden käyttöön liittyen. Vanhemmilta saimme hyviä ideoita ja tässä poimintoja niistä.
  • IPadien käyttö reissuvihkon korvaajina kiinnosti. IPadilla voitaisiin viestittää lapsen koulupäivän sisällöstä ja kotitapahtumista kirjoitetun tekstin ja kuvien ja äänitysten avulla. Tällä tavalla laite auttaisi kommunikoinnissa sellaisiakin oppilaita, jotka eivät pysty kertomaan hyvin tai edes auttavasti itselleen tärkeistä asioista.
  • Kuvallisen ja strukturoidun viikkolukujärjestyksen jakaminen iPadien avulla kotona luettavaksi. Tavoitteena se, että myös lapset itse osaavat katsoa lukujärjestyksen iPadeiltaan.

Valmistimme jokaiselle oppilaalle omaa iPadia varten suojapussin, joka suojaa iPadia sitten, kun sitä aletaan kuljettaa kotona (kuva pusseista).


Tärkeitä huomioita:

Jokaiselle oppilaalle omat henkilökohtaiset kuulokkeet ovat tarpeelliset, oikeastaan välttämättömät. Jokainen oppilas työskentelee oman yksilöllisen ohjelman parissa,  ja sovelluksissa on yleensä aina interaktiivista ääntä. Monen sovelluksen, ja oikeastaan yhdenkin sovelluksen äänet häiritsevät yleistä työrauhaa ja keskittymistä.